Każde zaburzenie zdrowia musi być konsultowane z lekarzem. Wykonywana terapia nie jest zabiegiem w rozumieniu medycyny akademickiej.

Przed podjęciem terapii  alternatywnej zalecamy skonsultowanie swojego stanu zdrowia ze swoim lekarzem medycyny. Klient dobrowolnie podając informacje dotyczące swojego stanu zdrowia odpowiada za ich zgodność ze stanem faktycznym Nie zajmujemy się stanami ostrymi. Nie stawiamy diagnoz. Nie zmieniamy zaleceń lekarskich.