Pakiet rodzinny pełna diagnostyka w cenie:

1 osoba –  150 zł
2 osoby –  130 zł
3,4 osoby –  120 zł