Terapie

Terapie

Fale Schumanna  to stojące fale elektromagnetyczne  o super  niskich częstotliwościach. Rozchodzą się między  powierzchnią  ziemi  i  jej  jonosferą.

Jonosfera  to  górna , rozrzedzona  warstwa  atmosfery , rozciągająca się na wysokości od 85 km do 1000 km nad powierzchnią ziemi.

 

Naukowcy  badający  czynności   mózgu ustalili , że ma on określone rytmy i ograniczoną skalę fal  elektromagnetycznych , w granicach której zdolny jest do pracy.  

Rytmy  pracy mózgu :

  • 0,5 -3,5 Hz – rytm delta , głęboki sen
  • 4- 7 Hz – rytm theta , zwyczajny sen 
  • 7, 5 – 13, 5 Hz -rytm alfa , relaks , stan ekstazy
  • 14 – 30 Hz- rytm beta, aktywność zwyczajna dzienna aktywność mózgu 
  • 30 – 40 Hz – rytm gamma , nasilona aktywność , szybkie logiczne myślenie , rozwiązywanie zadań w trudnych warunkach i pod presją czasu.

 

Można  zaobserwować  związek  przyczynowo- skutkowy  pomiędzy  pracą  mózgu  i falami  Schumana. Fale Schumana  są pierwotne , gdyż  pojawiły  się  na  ziemi  wcześniej  niż  człowiek. Najważniejsza  częstotliwość  rezonansu , który  otrzymał  nazwę „ fali Schumanna „ zbliża się do rytmu  alfa  ludzkiego  mózgu.


Wykonywana w  Medicvollu diagnostyka i terapia nie jest zabiegiem w rozumieniu medycyny akademickiej . Nie zajmujemy się stanami ostrymi . Nie zmieniamy zaleceń lekarskich.