BORELIOZA

Nasza terapia działa
w przypadku szerokiej gamy schorzeń z Lyme

BORELIOZA

Zrozumienie zasady kofaktora boreliozy to pierwszy krok.

REAKCJA

Istnieje wiele warunków, które pozwalają boreliozie niszczyć Twoje ciało, najważniejsza jest szybka reakcja

ROZWIĄZANIE

Opracowaliśmy unikalną terapie w połączeniu z protokołem zielarskim

Centrum Zdrowia/lyme Clinic  został założony w celu zapewnienia niedrogiej terapii niepokojących objawów boreliozy. Z powodzeniem opiekowaliśmy się setkami ostrych i przewlekłych klientów z boreliozą. Borelioza jest postępującą chorobą, która może mieć trwały, nieodwracalny wpływ na organizm. Uszkodzenie układu neurologicznego jest szczególnie trudne do odwrócenia. Protokoły, które stosujemy  został zaprojektowane w celu natychmiastowego rozpoczęcia regeneracji tych systemów. Nasze badania wykazały, że znaczna liczba naszych klientów ma niezdiagnozowane kofaktory, które poważnie hamują normalne funkcjonowanie organizmu i regenerację. Równie ważne jest, aby móc zidentyfikować, jakie są te problemy i rozwiązać je, jak i zająć się samą boreliozą. Stosowane protokoły  zostały opracowany w celu rozwiązania całego ciała. Osiągamy to dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i podstawowych technik opartych na sprawdzonych naukach. Nasz system został opracowany w celu ukierunkowanej terapii, w której osiągamy rezultaty  gdy twoje ciało leczy się i przywracane są i funkcje które doprowadzą do długoterminowego zdrowia.
Nie stosujemy również żadnych zabiegów ani terapii, które są uznawane za powodujące długotrwałe szkody lub stres dla organizmu. Wierzymy, że osiągnięcie prawdziwego sukcesu w pokonaniu boreliozy można osiągnąć poprzez uzdrowienie organizmu, a nie szkodzenie mu.

Bezkrytyczne stosowanie antybiotyków o wysokiej sile działania niszczy normalną florę, pozwala na rozkwit potencjalnych patogenów, powoduje przerost drożdży w jelitach, sprzyja oporności na antybiotyki i zakłóca funkcje odpornościowe. Krętki boreliozy posiadają receptory chemiczne. Podczas brania antybiotyków duża cześć tworzy formy przetrwalnikowe takie jak: pęcherzyki, cysty, L- formy bakterii bez ściany komórkowej i zbijają się w agregaty tworząc biofilm. Są nie dostępne dla antybiotyków. Jak tylko przestajemy brać antybiotyk formy przetrwalnikowe się otwierają.
Niemożliwe jest pokonanie drobnoustrojów bez zdrowego układu odpornościowego.
Zniszczenie normalnej flory przesuwa równowagę mikrobiomu z przyjaznych drobnoustrojów na patogeny (drobnoustroje chorobotwórcze, które są zawsze obecne, ale utrzymywane w tłumieniu przez normalne funkcje odpornościowe). Długotrwałe stosowanie antybiotyków pozwala tym patogenom stać się opornymi na antybiotyki.

W trakcie terapii RIFE fala plazmatyczna generowana przez urządzenie działa na cały organizm, docierając do tkanek, układu nerwowego, usuwając patogeny z miejsc do którego słabo docierają antybiotyki.
W terapii stosujemy laser lllt, pole magnetyczne, sprawdzone protokoły zielarskie

PODRÓŻ DO UZDROWIENIA ZACZYNA SIE OD OCENY KOFAKTORA BORELIOZY

PO ZABIEGU, WIELU KLIENTÓW DOŚWIADCZA:

PODEJMIJ AKCJE:

JEŚLI NIE PODEJMIESZ ŻADNYCH DZIAŁAŃ:

Isnieje duża szansa, że uszkodzenie mózgu może trwać

Borelioza ma wpływ na komórki mózgowe

Będzie następywało pogorszenie objawów

Nieleczona borelioza przechodzi w fazę przewlekłą

Na tym etapie choroba atakuje najczęściej układ nerwowy, serce i stawy.

Co należy wiedzieć o Boreliozie?

Ważnym faktem, o którym należy pamiętać na temat boreliozy, jest to, że może się różnić wyglądem, długością czasu, oznakami i objawami dla każdej zakażonej osoby. Twoje objawy mogą być inne od osoby, która również jest zakażona.
Ma na to wpływ wiele czynników m.in. rodzaj występujących bądź nie koinfekcji.
Objawy boreliozy różnią się w zależności od tego, czy choroba jest ostra, czy przewlekła. Wiele osób, które doświadczają ostrych objawów boreliozy, myli objawy z chorobą grypopodobną, pozostawiając infekcję boreliozą nierozpoznaną. Borelioza może wpływać na dowolną część ciała i powodować wiele różnych objawów. Najczęstsze objawy dotyczą osoby źle się czującej, mającej objawy grypopodobne, skrajne zmęczenie, ból mięśni, osłabienie mięśni, ból stawów, rozstrój układu trawiennego, ból głowy, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego i zły wzorzec snu. Wczesnym objawem może być wysypka nazywana rumieniem wędrującym. Jednakże nie każdej zakażonej osobie towarzyszy wysypka bądź może  występować ona w miejscu, które nie jest widoczne.

Wysypka występująca na rożnych częściach skóry zwykle oznacza rozsiew mikroorganizmu. Tego rodzaju wysypki na ogól nie pojawiają się wcześniej niż w 2 lub nawet 4 tygodniu po początkowej infekcji. W tym samym czasie atakujący organizm wędruje do swoich docelowych tkanek i komórek. Rumień wędrujący występuje u ok. 30 % zakażeń( Tylko niektóre genotypy podczas infekcji powodują wysypkę )
U niektórych osób wczesne objawy nie pojawią sie wcale u innych mogą nastąpić objawy grypopodobne, które ustąpią, u innych osób może rozwinąć się poważna choroba , której mogą towarzyszyć objawy neurologiczne *

Co to jest Borelioza?

Uważa się że więkoszość bakterii wywołujących chorobę jest przenoszona na ludzi za pośrednictwem kleszczy twardych, ale obraz ten jest bardziej złożony. Borelioza jest nazywana chorobą z Lyme ponieważ została po raz pierwszy zidentyfikowana jako niespotykany wcześniej zespół choroby w póznych latach 70. w Lyme.
Błędnie uważa się, że za borelioze odpowiada Borrelia burgdorferi sensu lato. Borrelia burgdorferi otrzymała swoją unikalną nazwe gatunkową ponieważ została zidentyfikowana przez badacza Willy’ego.Inne gatunki Borrelia z grupy Lyme nie zostały nazwane od nazwiska konkretnej osoby, ale miejsca, w którym zostały odkryte jak w przypadku borrelia carolinensis. Niektóre bakterie z rodzaju borreliia np.borrelia hermsii –jedna z baktererii borelia powodujących  gorączkę nawrotową, są nawzwane od gatunku wektora lub kleszcza, w którym dana bakteria żyje i ją przenosi.Wektorem bakterii borrelia hermsii jest kleszcz Ornithodoros hermsii stąd nazwa.
Przedstawicielami z grupy Lyme są : borrelia azfeli, b. americana, b. andersoni, b. bavariensis, b. bissetti, b. burgdorferi, b. californiensis, b. carolinensis, b. chilensis, b. garinii, b. genomogatunek2, b.japonica,b.kurtenbachii, b. lonestari, b.lusitaniae, b.sinica, b.spielmanii, b. tanukii, b. texasensis, b.turdi, b. valaisiana, b. yangtze.
Każda z tych bakterii powoduje nieco inne lub bardzo odmienne spectrum objawów, w zależnośći od gatunku. Oprócz znanych gatunków istnieją liczne unikalne podgatunki każdej z tych bakterii.
Istnieją jeszcz inne gatunki boreliozowe, które nie mają jeszcze swoich unikalnych nazw.
Oprócz Borrelia, inne bakterie, pasożyty i wirusy mogą być przekazywane przez ukąszenia kleszczy. Niektóre z tych patogenów obejmują BabesiaEhrlichia i Anaplasma, gatunki Bartonella, gatunki Rickettsia, wirus Epstein Barr i inne.
Stephen Harrold Buhner Czasy transmisji, które powrzechnie sie akceptuje ( i bez końca cytuje ) opierają się na bardzo wczesnych publikacjach na temat boreliozy.Piesman i in. Cytowane w Cook 2015 .W tych publikacjach zamieszczono także stwierdzenia jak : ” Usunięcie tkwiącego w skórze kleszcza Ixodus scapularis w ciągu 48 godzin skutecznie zapobiegnie rozwojowi boreliozy” lub kleszcz ” usunięty w ciągu pierwszych od 2 dni od zagnieżdzenia nie przyniesie infekcji na ofiarę ukąszenia. Trzydzieści lat później Michael Cook, badacz z Wielkiej Brytanii postanowił sprawdzić dokładność tych liczb. Nie dziwi fakt, że nie zostały potwierdzone. Prawda jest natomiast następująca :
Przeniesienie organizmów boreliozowych nastąpi w przypadku, gdy kleszcz będzie tkwi w skórze mniej więcej od 10 minut do 72 godzin( transmisja po czasie krótszym niż 16 godzin jest często.

Czynniki, które mają na to wpływ są złożone.Należą do nich:
1) Typ kleszcza twardego.Np. Kleszcze Ixodes persulcatus przenoszą bakterie boreliozy znacznie szybciej niż I. Scapulari, średnio około dwukrotnie szybciej.
2) Umiejscowienie krętków w ciele kleszcza. Powszechnie uważano, że zanim dojdzie do przeniesienia, bakterie boreliozy muszą ulec przekształceniu. Zasadniczo polega to na tym, że kleszcz się zagniezdzi i zacznie spożywać swój krwawy posiłek -musi przejść do jego jelita środkowego, zanim borelia będzie mogła rozpocząć przemianę swojej postaci by przetrwać w organizmie nowego gospodarze. (Bakterie analizują krew, dowiadują się z jakim zwierzęciem mają do czynienia,a następnie zmieniają swoją strukturę genetyczną w taki sposób, aby móc je zainfekować ) Obraz ten jest jedynie częściowo prawdziwy .
U prawie wszystkich kleszczy pewna liczba krętków występuje już z gruczołach ślinowych- u niektórych kleszczy i gatunków kleszczy częśćiej niż u innych. Chociaż jest ich na ogół mniej niż w jelicie środkowym, bakterie zaczynają przemieszczać się do nowego gospodarza natychmiast po tym, jak kleszcz się zagnieżdzi.
3) Kleszcze częśćiowo najedzone przenoszą organizmy boreliozowe znacznie szybciej. Są to kleszcze, które pożywiały się przez chwilę, odpadły, a następnie znalazły nowego żywiciela Kleszcze częściowo najedzone przenoszą bakterie na nowych gospodarzy, w czasie zaledwie 10 minut od zagnieżdżenia. Co ważne większość kleszczy nie najada się do syta. To jest norma a nie wyjątek.
4) Kleszcze współzakażone innymi bakteriami, które mogą być przenoszone ( to również norma a nie wyjątek ) chakakteryzyją się znacznie krótszymi czasami przenoszenia niż kleszcze, które nie są współzakażone
5) Gatunek, podgatunek i szczep organizmu boreliozowego, mają bardzo istotny wpływ na czas przenoszenia. Im bardziej agresywny organizm tym krótszy czas transmisji.
6) Kleszcze miękkkie, muchy kąsające, komary i tak dalej mają bardzo krótkie czasy przenoszenia (z czego każdy kto został ukąszony przez komara lub muchę kąsającą, doskonale zdaje sobie z tego sprawe) Lekarze rutynowo negują świadomość , że one istnieją.

* Harrold Buhner