EliSpot 2 Borrelia

Centrum Medyczne Wielkoszyński jest pierwszą placówką w Polsce wykonującą test Elispot na miejscu we własnym laboratorium. EliSpot 2 Borrelia to najnowszej generacji test EliSpot w diagnostyce boreliozy.

Dzięki EliSpot 2 Borrelia dowiesz się:

 • Czy masz boreliozę czyli chorobę z Lyme?

 • Jak silnie Twój organizm reaguje na ewentualne zakażenie boreliozą?

 • Czy masz aktywne zakażenie, z którym walczy Twój organizm?

 • Czy z powodu zakażenia krętkiem Borrelia masz skłonność do chorób z autoagresji?

 • Jak przebiega proces leczenia zakażenia?

 • Jak po zakończeniu leczenia organizm poradził sobie z zakażeniem? 

Jeśli podejrzewasz boreliozę…

… a tradycyjne badania w kierunku boreliozy wyszły ujemnie, warto wynik zweryfikować testem EliSpot 2 Borrelia. EliSpot 2 Borrelia bada reakcję komórek układu odpornościowego (limfocytów T) na kontakt z antygenami borelii. Nie wykrywa przeciwciał przeciw krętkom boreliozy (tak jak testy ELISA i Western Blot), których układ odpornościowy osłabiony przez przewlekłe zakażenie, może nie produkować lub które mogą łączyć się z krętkami w niewykrywalne w testach kompleksy immunologiczne, dając fałszywie ujemy wynik badania serologicznego.

EliSpot 2 Borrelia – zalety Większa szansa na wykrycie boreliozy!

Dwa razy więcej antygenów specyficznych dla boreliozy (zwykły test EliSpot opiera się na wykorzystaniu 3 antygenów, a EliSpot 2 Borrelia opiera się na wykorzystaniu aż 6 antygenów, w tym 5 specyficznych dla krętków boreliozy! W popularnych testach EliSpot najczęściej bada się reakcję na 3 rodzaje antygenów borelii. To mało, biorąc pod uwagę różnorodność krętków borelii i możliwości naszego układu odpornościowego. Badanie może więc skutkować fałszywie ujemnym wynikiem. Dlatego w EliSpot 2 Borrelia zastosowaliśmy dwa razy więcej antygenów, bo aż 6 antygenów z 3 najpopularniejszych odmian krętka, które najczęściej występują w Europie. Różnica dla Pacjenta to jeszcze bardziej wiarygodny test.

Wiarygodny wynik!

Tylko w EliSpot 2 Borrelia eliminujemy ryzyko wyników fałszywie ujemnych, sprawdzając jakość krwi (żywotność limfocytów). W powszechnie wykonywanych testach EliSpot, nie bada się jakości (żywotności) limfocytów (transport może powodować ich osłabienie lub zabicie, a co za tym idzie – fałszywie ujemne wyniki). Dlatego w EliSpot 2 Borrelia oceniamy żywotność i zdolność reakcji limfocytów, żeby mieć pewność, że dotarły do nas żywe i odpowiednio zareagują na kontakt z antygenami krętka.

I jeszcze bardziej wiarygodny wynik!

Tylko w EliSpot 2 Borrelia eliminujemy ryzyko wyników fałszywie dodatnich, stosując odczynniki wysokospecyficzne tylko dla boreliozy. W popularnych testach EliSpot często stosuje się nieoczyszczone

antygeny uzyskane z zabitych, hodowlanych krętków boreliozy (zawierają one również antygeny występujące w wielu innych mikroorganizmach). Jeśli Twój organizm zetknął się z nimi wcześniej, taki odczynnik (antygen) może spowodować fałszywie dodatni wynik badania. Dlatego poszliśmy krok dalej i w EliSpot 2 Borrelia stosujemy wysokooczyszczone antygeny charakterystyczne wyłącznie dla borelii lub antygeny rekombinowane (otrzymane metodami inżynierii genetycznej), które zapewniają najwyższą wiarygodność testu.

Elispot Borrelia miyamotoi

Borrelia miyamotoi izolowana jest m.in. z krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego osób z objawami neuroboreliozy (zapalenia mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych i nerwów czaszkowych), u których występuje sama lub łącznie z Borrelia burgdorferi. Zakażenie Borrelia miyamotoi jest niewykrywalne przy zastosowaniu standardowych metod serologicznych stosowanych w boreliozie (ELISA i Western Blot), ponieważ Borrelia miyamotoi posiada inne antygeny, których nie mają krętki powodujące „klasyczną” boreliozę. W diagnostyce zakażeń Borrelia miyamotoi znalazły zastosowanie testy EliSpot.

Testy EliSpot to badania oceniające odpowiedź komórkową, które poprzez wykrywanie specyficznych limfocytów T efektorowych, weryfikują aktywność zakażenia.

W przeciwieństwie do badań serologicznych, których wyniki mogą pozostawać dodatnie przez wiele miesięcy, a nawet lat po wygaszeniu aktywności zakażenia (np. zjawisko przetrwałej produkcji specyficznych przeciwciał IgM w boreliozie lub wieloletnie, dodatnie wyniki w klasie IgG), testy EliSpot oceniają aktualną sytuację immunologiczną organizmu, a więc aktywność zakażenia. W przypadkach defektów odpowiedzi humoralnej (np. niedoborów immunoglobulin) testy komórkowe, w tym testy EliSpot, mogą dostarczać nieocenione informacje diagnostyczne, pozwalając na postawienie właściwego rozpoznania i podjęcie leczenia przyczynowego. Metoda EliSpot pozwala więc na ocenę aktualnego statusu zakażenia (aktywne czy nieaktywne) i umożliwia planowanie dalszych etapów leczenia lub jego zaniechanie.

Elispot Borelia miyamotoi – o badaniu

Borrelia miyamotoi jest patogenem przenoszonym przez kleszcze na terenie półkuli północnej i opisanym stosunkowo niedawno (1995). Zaliczana jest dogrupy krętków powodujących gorączki powrotne, przenoszonych przez kleszcze (podobnie jak gatunki Borrelia hermsii, Borrelia parkerii i Borrelia duttonii).

W latach 2005-2011 opisano liczne przypadki występowania u ludzi zakażeń i współzakażeń tym patogenem. Borrelia miyamotoi izolowano m.in. z krwi, tkanek i płynu mózgowo-rdzeniowego osób z objawami neuroboreliozy, gdzie występowała sama lub łącznie z Borrelia burgdorferi. W 2016 opisano pierwszy przypadek tego zakażenia u pacjenta w Polsce.

Odsetek zakażonych kleszczy w Polsce i sąsiadujących krajach wynosi kilka procent. Zakażenie przenoszone jest transowarialnie i transstadialnie, a rezerwuarem jest mała i duża zwierzyna leśna (gryzonie, borsuki, jenoty, zającowate, ptaki i zwierzyna płowa). Odsetki serokonwersji wśród mieszkańców Europy (Holandia) wynosiły od 2% (dawcy krwi) do ok. 15% (leśnicy i osoby z boreliozą i/lub anaplazmozą granulocytarną), co dowodzi znacznego ryzyka zakażenia przy kontakcie z kleszczem.

Zakażenie Borrelia miyamotoi łączone jest z występowaniem objawów neurologicznych sugerujących boreliozę, w tym objawów zapalenia mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych i zajęcia nerwów czaszkowych. Opisywano jednak również występowanie innych objawów spoza OUN (ośrodkowego układu nerwowego), jak gorączka, dreszcze, zmęczenie, nudności i wymioty oraz bóle mięśniowo-stawowe. W obrazie badań laboratoryjnych może występować leukopenia, trombocytopenia oraz wzrost aktywności transaminaz.

Ze względu na znaczną różnicę filogenetyczną pomiędzy krętkami boreliozy (Borrelia burgdorferi sensu lato) i Borrelia miyamotoi, istnieją duże trudności w diagnostyce zakażeń tym ostatnim patogenem. Jest ono niewykrywalne przy zastosowaniu standardowych metod serologicznych stosowanych w boreliozie (ELISA i Western Blot). Dotychczas zastosowanie w diagnostyce zakażeń Borrelia miyamotoi znalazły metody molekularne (np. PCR i rtPCR) i serologiczne, a także testy EliSpot. Podkreślić jednak należy, że jak dotąd nieopracowano komercyjnie dostępnych serologicznych testów diagnostycznych wykrywających to zakażenie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom diagnostycznym Centrum Medyczne Wielkoszyński oferuje test EliSpot wykrywający zakażenia krętkiem Borrelia miyamotoi. Badanie może być szczególnie przydatne u pacjentów z objawami boreliozy i powtarzalnie ujemnymi wynikami testów serologicznych w kierunku zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi s.l. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, z zakażeniem lub współzakażeniem (koinfekcja) krętkami z grupy gorączek powrotnych (w tym w szczególności Borrelia miyamotoi) należy liczyć się wprzypadkach seronegatywnych neuroinfekcji (objawy sugerujące neuroboreliozę, przy ujemnych wynikach badań w kierunku zakażenia Borrelia burgdorferi s.l.).

Antygenem wykorzystanym do stymulacji limfocytów w teście EliSpot w kierunku zakażenia Borrelia miyamotoi jest swoista dla tego gatunku fosfodiesteraza glicerofosfodiestrowa (antygen GlpQ). Jest to białko niewystępujące u krętków należących do genogrupy Borrelia burgdorferi sensu lato. Stąd wyjątkowa specyficzność testu w wykrywaniu zakażeń powodowanych przez krętki z grupy gorączek powrotnych, w tym zakażenia Borrelia miyamotoi.

Elispot – interpretacja wyników

Za wynik dodatni uważana jest wartość indeksu stymulacji (SI) powyżej 3 (aktywne zakażenie). Indeksy stymulacji w zakresie od 2 do 3 wskazują na możliwość aktywnego zakażenia (wynik graniczny).

Wyniki testu EliSpot                      Wartości indeksów stymulacji (SI)

Ujemny                                             Poniżej 2

Graniczny (wątpliwy)                     Od 2 do 3

Dodatni                                            Powyżej 3

 

W celu weryfikacji stanu funkcjonalnego (żywotności izdolności doaktywacji) limfocytów pacjenta dla każdego testu EliSpot wykonywane jest badanie zmitogenem, tzw. kontrola dodatnia. Jako mitogen stosowana jest lektyna ze szkarłatki (PWM – Pokeweed mitogen) – związek, który nieswoiście pobudza limfocyty do proliferacji i wydzielania cytokin, m.in. interferonu gamma. Dla prawidłowej interpretacji każdego testu EliSpot konieczne jest uzyskanie dodatnich wyników w kontroli z mitogenem. Stanowi to dowód na to, że w teście użyto żywych limfocytów, które charakteryzowały się pełną zdolnością do reakcji z antygenami

Western Blot

Jakość naszych badań Western Blot została obiektywnie zweryfikowana przez LabQuality – międzynarodowy program badający jakość badań laboratoryjnych w czołowych jednostkach na świecie. Uzyskaliśmy najwyższą, 100% zgodność wyników z wartościami docelowymi! Nasza jakość wynika z najlepszych i najczęściej najdroższych zestawów diagnostycznych, najnowocześniejszych analizatorów i urządzeń, w które zainwestowaliśmy zmyślą ojakości badań orazdoświadczonego personelu, któryodlat specjalizuje się w diagnostyce boreliozy.

Western Blot – o badaniu

Odpowiednia diagnostyka jest kluczowym elementem zarówno profilaktyki, jak i wykrycia przewlekłej, trudnej do zdiagnozowania boreliozy. Dlatego we współpracy z niemieckim producentem zdecydowaliśmy się wprowadzić do oferty wysokiej jakości test Western Blot w atrakcyjnej cenie. Chcemy, żeby badanie Western Blot było Centrum Medycznym Wielkoszyński dostępne dla jak najszerszego grona Pacjentów.

Test Western Blot od lat wykorzystujemy w Centrum Medycznym Wielkoszyński do wykrywania przeciwciał (klasyczny Western Blot), jak i obecności krążących kompleksów immunologicznych (KKI) w boreliozie. Jest to test produkcji renomowanej niemieckiej firmy, który wybraliśmy w wyniku badań naukowych, poszukując najefektywniejszych odczynników.

Test Western Blot w naszym laboratorium zawiera antygeny pochodzące od europejskich szczepów krętków. W porównaniu z testami innych producentów, zawiera jedną z najbogatszych palet antygenów, co przekłada się na jego dużą skuteczność diagnostyczną.

Jakość wyników uzyskiwanych naszym testem Western Blot jest na bieżąco weryfikowana w prestiżowym, międzynarodowym, zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości badań Labquality, w którym uczestniczą czołowe laboratoria na świecie. W 2019 roku uzyskaliśmy w nim najwyższy wynik – tj. 100% zgodności wyników testu Western Blot ze stanem faktycznym – zarówno w przypadku wyników dodatnich, jak i ujemnych.

Na życzenie Pacjenta, przygotowujemy na podstawie wyników badania tzw. ocenę wybarwienia pasków, czyli graficzną prezentację wyników pozwalającą ocenić stężenie przeciwciał.

Western Blot – kiedy wykonać badanie

Borelioza jest coraz powszechniejszą chorobą, która dotyka ludzi w każdym wieku. Z badań wynika, że pacjenci dostają diagnozę boreliozy średnio po 2 latach od zakażenia.

Możesz być zakażony boreliozą i nie wiedzieć o tym:

 • 60% Pacjentów nie pamięta ukąszenia przez kleszcza,

 • 50% Pacjentów nie miało rumienia wędrującego,

 • 60% kleszczy w regionie może być nosicielami krętków Borrelia burgdorferi.

Następujące objawy mogą być efektem niezdiagnozowanej boreliozy:

Objawy psychiczne:

 • przewlekłe zmęczenie

 • zaburzenia snu szczególne zaburzenia zasypiania i wybudzanie się po kilku godzinach snu

 • nadmierna senność w ciągu dnia

 • spadki lub wahania nastroju (depresja) i stany lękowe

Objawy neurologiczne:

 • bóle głowy

 • zaburzenia równowagi

 • drętwienia, mrowienia, parestezje, zaburzenia czucia obwodowego

 • szumy i piski uszne

 • problemy okulistyczne

Objawy stawowe: 

 • wędrujące, przemieszczające się bóle dużych stawów

 • czasami krótkotrwałe bóle dużych stawów o charakterze kłującym lub przeszywającym

 • stany zapalne stawów z wysiękiem

Objawy kardiologiczne:

 • zaburzenia rytmu serca

 • kołatania

 • przyśpieszona akcja serca (tachykardia) w spoczynku

 • kłucia i bóle w klatce piersiowej

 • duszności

 • skoki ciśnienia tętniczego

Objawy skórne:

 • rumień wędrujący

 • zanikowe zapalenie skóry (cieńsza i zasiniała skóra kończyn)

W ostatnim okresie coraz częściej ukazują się publikacje, z których wynika, że ujemne wyniki testów przesiewowych (ELISA) nie wykluczają w 100% możliwości zakażenia Borrelia burgdorferi. Z powodu niewystarczającej czułości diagnostycznej metody ELISA w diagnostyce boreliozy, wysoce wskazane jest rozpoczynanie diagnostyki boreliozy od wykonania testu Western Blot. Wynik badania serologicznego zależy od stadium choroby, czasu występowania objawów i ewentualnych wcześniejszych terapii antybiotykowych.

Pozytywnych wyników badań serologicznych można oczekiwać najwcześniej w ok. 6 tygodniu od zakażenia (ukąszenia przez kleszcza). Tak więc wykonywanie badań w kilka dni po kontakcie z kleszczem (np. w okresie wystąpienia objawów rumienia wędrującego) nie ma uzasadnienia merytorycznego (w przeciwieństwie do intensywnej antybiotykoterapii, która w tym etapie choroby może być najbardziej skuteczna!). Ewentualny dodatni wynik badania wykonanego w tym okresie wskazuje na wcześniejszy etap zakażenia i nie ma związku z obecnie rozwijającą się infekcją.

Wyniki badań serologicznych należy zawsze rozpatrywać razem z obrazem klinicznym. Jeśli wyniki badań serologicznych są niejasne lub niejednoznaczne, zaleca się powtórzenie testu po 3-4 tygodniach.

Negatywny wynik testu potwierdzenia nie może w pełni wykluczyć infekcji Borrelia burgdorferi. Zwłaszcza we wczesnej fazie infekcji możliwe jest, że przeciwciała nie są jeszcze obecne w ilości umożliwiającej wykrycie. Również antybiotykoterapia we wczesnym etapie infekcji może zapobiec powstaniu przeciwciał w ilości umożliwiającej ich wykrycie. Jeśli w badaniach klinicznych podejrzewa się boreliozę, a wyniki badań surowicy krwi są negatywne lub nieoznaczone, pobranie próbki i badanie należy powtórzyć po 3 tygodniach.

Western Blot – na czym polega badanie

Test Western Blot polega na wykrywaniu przeciwciał, które organizm wytwarza przeciwko bakteriom wywołującym boreliozę. Na powierzchni bakterii znajdują się antygeny, przeciwko którym organizm wytwarza swoiste przeciwciała w klasie IgM jak i IgG.

Antygeny wykorzystywane w teście Western Blot w Centrum Medycznym Wielkoszyński:

Test serologiczny C6 Lyme

Badania dowodzą dużej przydatności testu C6 Lyme do wykrywania boreliozy z Lyme, również w przypadkach gdy klasyczne testy serologiczne (test ELISA z lizatem krętków i test Western Blot) dostarczają negatywne wyniki. C6 Lyme jest także testem przydatnym w diagnozowaniu świeżych zachorowań. C6 Lyme jest testem serologicznym wykorzystującym syntetyczne antygeny peptydowe, reprezentujące immunodominujące fragmenty najważniejszych białek antygenowych krętków.

C6 Lyme – o badaniu

C6 Lyme jest testem serologicznym, czyli identyfikującym przeciwciała znajdujące się w surowicy krwi. Test polega na oznaczeniu stężenia przeciwciał specyficznych dla antygenu VIsE/C6, charakterystycznego dla wszystkich ważniejszych genogatunków krętków. Na podobnej zasadzie opierają się testy wykorzystujące inne antygeny peptydowe krętków lub innych patogenów powodujących zakażenia odkleszczowe (np. wykonywane przez nas testy peptydowe stosowane w diagnostyce babeszjozy).

Badanie testem C6 Lyme wykonywane jest z surowicy krwi łącznie dla obu klas przeciwciał (IgG i IgM).

Test C6 Lyme został dopuszczony do diagnostyki boreliozy przez FDA (w USA) oraz posiada znak CE (co dopuszcza go do stosowania w diagnostyce w krajach Unii Europejskiej).

Badania kliniczne prowadzone w podgrupach pacjentów z rozpoznaną chorobą z Lyme w różnych jej stadiach klinicznych, wykazały znaczną czułość diagnostyczną testu C6 Lyme (czyli zdolność wykrywania boreliozy, polegającą na uzyskaniu pozytywnego wyniku testu u pacjentów chorych na boreliozę).

Badanie 1842 surowic osób zdrowych wykazało, że 98,8% z nich miało ujemny wynik testu C6 Lyme, podczas gdy wyniki ujemne z zastosowaniem połączonych testów ELISA i Western Blot uzyskano dla 99,5% badanych próbek surowic.

C6 Lyme – kiedy wykonać badanie

Test C6 Lyme jest testem uzupełniającym i nie może być stosowany jako jedyna opcja diagnostyczna w diagnostyce boreliozy.

Skuteczność C6 Lyme potwierdzają badania, w których przebadano surowice pochodzące od osób z boreliozą rozpoznawaną na podstawie wystąpienia rumienia wędrującego, pozytywnej hodowli, pozytywnego wyniku badania PCR, boreliozowego zapalenia stawów lub innych objawów rozsianej boreliozy z Lyme. Pozytywne wyniki badań serologicznych nie były kryterium włączenia pacjentów do grupy badanej. Z 517 zbadanych próbek, 387 (74,8%) było dodatnich w teście C6 Lyme, a tylko 286 (55,3%) wykazywało dodatnie wyniki w badaniu klasycznym testem ELISA i techniką Western Blot. Jednocześnie tylko 7 (1,4%) surowic było negatywnych w teście C6 Lyme, a dodatnich w testach ELISA + WB. Badania te dowodzą dużej przydatności testu C6 Lyme do wykrywania boreliozy z Lyme, również w przypadkach gdy klasyczne testy serologiczne (test ELISA z lizatem krętków i test Western Blot) dostarczają negatywne wyniki.

C6 Lyme jest także testem przydatnym w diagnozowaniu świeżych zachorowań. Na podstawie przeprowadzonych badań, dodatnie wyniki testu C6 Lyme uzyskiwano już w pierwszych dniach od pojawienia się objawów choroby (52% dodatnich wyników, w porównaniu do 28% dodatnich wyników dla połączonych testów ELISA i Western-Blot). Procentowy udział dodatnich wyników wzrastał z czasem, w miarę postępu choroby.

C6 Lyme – na czym polega badanie

C6 Lyme jest testem wykorzystującym syntetyczny antygen peptydowy (posiadający charakterystyczne wiązania peptydowe między aminokwasami) reprezentujący najważniejsze, odpowiedzialne za produkcję przeciwciał, fragmenty białka krętkowego o nazwie VlsE.

Sekwencja zastosowanego peptydu jest wspólna dla wszystkich najważniejszych genogatunków krętków (Borrelia sensu stricto, Borrelia afzelii i Borrelia garinii, w tym szczepów europejskich tych genogatunków). Ponieważ do konstrukcji testu wykorzystano wysoce specyficzne dla Borrelia fragmenty białek krętkowych, minimalizuje to ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowych z innymi krętkami i uzyskania wyników fałszywie dodatnich (jak w klasycznych testach serologicznych, w których często wykorzystywane są lizaty krętków hodowanych w warunkach laboratoryjnych, których zastosowanie obarczone jest większym ryzykiem reakcji fałszywie dodatnich).

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI)

Badanie KKI warto wykonać u Pacjentów, którzy nie uzyskali jednoznacznych wyników tradycyjnych badań wykrywających przeciwciała (np. w teście Western Blot). Z badań naukowych wynika, że krążące kompleksy immunologiczne (KKI) w boreliozie wykrywane są nawet w 80% próbek surowic pacjentów podejrzanych o zakażenie, u których nie udało się wykryć przeciwciał standardowymi technikami serologicznymi, wykrywającymi wyłącznie wolne przeciwciała.

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) – o badaniu

Standardowe podejście diagnostyczne w boreliozie obejmuje wykrywanie przeciwciał przeciwkrętkowych (testy ELISA, Western Blot / Immunoblot). U wielu pacjentów, szczególnie z zaawansowaną boreliozą, badania te nie przynoszą prawidłowego rozpoznania.

Wtrakcie zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (boreliozy) może dochodzić worganizmie dodwóch równolegle przebiegających procesów:

 • wytwarzania swoistych przeciwciał przeciwkrętkowych

 • oraz uwalniania antygenów krętkowych (białek wchodzących w skład krętków) i materiaługenetycznego (DNA) krętków.

Współwystępowanie w organizmie wolnych przeciwciał i reagujących z nimi antygenów, prowadzi do ich wzajemnej reakcji, w wyniku czego powstają tzw. kompleksy immunologiczne. Połączenia te nie są wykrywane ani w testach przystosowanych do wykrywania przeciwciał (tradycyjne testy: ELISA i Western Blot), ani w testach wykrywających antygeny, co prowadzi do sytuacji, że u zakażonej osoby uzyskujemy negatywne (ujemne) wyniki badań diagnostycznych.

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) – kiedy wykonać badanie

Polskie badania wskazują, że krążące kompleksy immunologiczne (KKI) w boreliozie wykrywane są nawet w 80% próbek surowic pacjentów podejrzanych o zakażenie, u których nie udało się wykryć przeciwciał standardowymi technikami serologicznymi, wykrywającymi wyłącznie wolne przeciwciała.

Badania wykrywające materiał genetyczny krętków we krwi, nie są wystarczającą alternatywą, ponieważ w późniejszych etapach zakażenia cechują się niską czułością diagnostyczną (około 10% – co oznacza, że tylko u 10% osób zakażonych uzyskamy pozytywny wynik badania), a badanie antygenów krętkowych w moczu wymaga dokonania „prowokacji antybiotykowej”.

Sytuacja, w której w badanej próbce stwierdzana jest obecność krążących kompleksów immunologicznych (KKI) zawierających przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi (niezależnie od obecności wolnych przeciwciał wykrywalnych standardowymi metodami) sugeruje obecność aktualnie toczącego się zakażenia (źródło antygenów krętkowych).

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) – na czym polega badanie

Badanie wykonywane jest z surowicy krwi, z której za pomocą specjalnych technik izoluje się krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Kolejnym etapem badania jest tzw. dysocjacja KKI, czyli „rozbicie” kompleksów i wykrycie uwolnionych z nich przeciwciał przeciwkrętkowych. Do detekcji uwolnionych przeciwciał stosujemy test Western Blot. Frakcja KKI izolowana jest z użyciem glikolu polietylenowego (PEG), która następnie poddawana jest dysocjacji, a uwolnione przeciwciała wykrywane są metodą Western Blot.

Test KKI (Krążące kompleksy immunologiczne) wykonywany jest metodą Western Blot.

Jakość testu Western Blot, wykorzystywanego wbadaniu KKI została obiektywnie zweryfikowana przez LabQuality międzynarodowy program badający jakość badań laboratoryjnych w czołowych jednostkach na świecie!

Antygeny krętkowe w moczu (LUAT - Lyme Urine Antigens)

Test LUAT (Lyme Urine Antigen Test) totest wykrywający antygeny krętkowe wmoczu. Może być przeprowadzony podczas próbnej antybiotykoterapii (tzw. prowokacji antybiotykowej) lub wtrakcie planowego leczenia boreliozy (jako kontrola jego skuteczności). Wymagany jest antybiotyk bakteriobójczy, działający na L-formę krętka boreliozy i lek powodujący rozpad form przetrwalnikowych. Test LUAT może być wykonany w trakcie przyjmowania sterydów.

LUAT – o badaniu

Jest to badanie pozwalające na wykrycie antygenów krętka boreliozy (Borrelia burgdorferi) w moczu. Antygeny są to białka wchodzące w skład krętków.

Są one wydalane z moczem i mogą być wykrywane w tym materiale. Badanie powinno być wykonane w czasie podawania antybiotyków bakteriobójczych (np. pochodnych penicyliny lub cefalosporyn) oraz leków powodujących rozpad form przetrwalnikowych borelii (tynidazol/metronidazol). Wykonanie badania bez podania antybiotyków zazwyczaj daje wynik ujemny (stężenie antygenów krętkowych w moczu jest zbyt niskie i znajduje się poniżej granicy wykrywalności testu).

LUAT – kiedy wykonać badanie

Antygeny krętkowe w moczu (LUAT – Lyme Urine Antigens) to badanie szczególnie przydatne w następujących przypadkach:

 • ujemne wyniki badań serologicznych w kierunku boreliozy przy podejrzeniu tzw. „seronegatywnej boreliozy” – badanie LUAT może pełnić rolę pomocniczą w ustaleniu rozpoznania,
 • pacjent przewlekle otrzymuje leki immunosupresyjne (np.sterydy, metotreksat, azatioprynę), a istnieje podejrzenie boreliozy i nie udaje się odstawić leków immunosupresyjnych (przez co wyniki testów serologicznych i komórkowych mogę być fałszywie ujemne),

 • pacjent został poddany niedawno lub jest obecnie w trakcie antybiotykoterapii „standardowej” boreliozy lub w trakcie antybiotykoterapii z innej przyczyny (podawanie antybiotyków z innej przyczyny można wówczas wykorzystać jako „prowokację antybiotykową”),

 • ocena obecności antygenów krętkowych w moczu w trakcie antybiotykoterapii boreliozy – ujemny wynik jest jedną z wskazówek (m.in. poza ustępowaniem objawów klinicznych) pozwalających na zakończenie leczenia.

LUAT – jak przygotować się do badania

Test LUAT należy zawsze wykonywać wtrakcie antybiotykoterapii (planowej lub tzw. prowokacji antybiotykowej), która koniecznie musi zawierać antybiotyk bakteriobójczy, działający na L-formę krętka boreliozy i lek powodujący rozpad form przetrwalnikowych.

Standardowe zestawy antybiotyków stosowane przez lekarzy ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society – Międzynarodowe Towarzystwo ds. Boreliozy i Chorób z Nią Powiązanych) w USA zawierają antybiotyk beta-laktamowy (amoksycylina, ceftriakson, cefuroksym), makrolid orazmetronidazol lub tynidazol. Mocz pobierany jest zazwyczaj w 2, 4 i 6 dniu prowokacji (pierwsza, poranna próbka moczu) lub jeśli badanie jest przeprowadzane jako kontrola pod koniec leczenia – w dowolnym momencie antybiotykoterapii. Zaleca się pobranie pierwszej porannej próbki moczu, przez co unika się nadmiernego rozcieńczenia moczu występującego w ciągu dnia, gdy pacjent spożywa większe ilości płynów.

Badanie wykonywane jest metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Ze względu na ograniczoną specyficzność dodatni wynik badania niemoże być jedyną podstawą dodecyzji diagnostyczno-terapeutycznych. Test nie posiada rejestracji do diagnostyki in vitro (IVD), w związku z czym wynik badania ma jedynie charakter pomocniczy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

LUAT – na czym polega badanie

Test LUAT musi być wykonywany w trakcie antybiotykoterapii (planowej lub tzw. prowokacji antybiotykowej), która koniecznie musi zawierać antybiotyk bakteriobójczy, działający na L-formę krętka boreliozy i lek powodujący rozpad form przetrwalnikowych.

Standardowe zestawy antybiotyków stosowane przez lekarzy ILADS w USA zawierają antybiotyk beta- laktamowy (amoksycylina, ceftriakson, cefuroksym), makrolid orazmetronidazol lub tynidazol. Mocz pobierany jest zazwyczaj w 2, 4 i 6 dniu prowokacji (pierwsza, poranna próbka moczu) lub jeśli badanie jest przeprowadzane jako kontrola pod koniec leczenia – w dowolnym momencie antybiotykoterapii. Zaleca się pobranie pierwszej porannej próbki moczu, przezco unika się nadmiernego rozcieńczenia moczu występującego w ciągu dnia, gdy pacjent spożywa większe ilości płynów.

Badanie wykonywane jest metodą immunoenzymatyczną (ELISA). W badaniu wykrywane są fragmenty antygenu p100 (p83), które powstają w organizmie osoby zakażonej i ostatecznie wydalane są z moczem. Ze względu na ograniczoną specyficzność dodatni wynik badania nie może być jedyną podstawą do decyzji diagnostyczno-terapeutycznych. Test nie posiada rejestracji do diagnostyki in vitro (IVD), w związku z czym wynik badania ma jedynie charakter pomocniczy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Na hasło „Centrum Zdrowia” – 5% zniżki