CHOROBA MORGELONÓW

Zarówno w przypadku przewlekłych, jak i poważnych chorób,  zalecamy naszym klientów uruchomienie protokołu Morgellons przed lub w trakcie innych zabiegów.

Protokół Morgellonsa jest kompleksowym protokołem zabijania patogenów, który działa w kolejności od najmniejszego organizmu do największego. Wszelkie małe organizmy, które są hostowane przez większe, są zabijane jako pierwsze, więc nie są uwalniane do niczego nie podejrzewającego ciała, gdy większe organizmy są zabijane.