Dietetyka kliczna

Dietetycy kliniczni stosują holistyczne podejście do leczenia, biorąc pod uwagę całą osobę, umysł, ciało i duszę. Podejście to jest oparte na dowodach, co oznacza, że wyniki badań i wiedza z zakresu medycyny tradycyjnej są łączone w celu opracowania planów leczenia.
Dietetycy kliniczni uznają, że choroba jest złożona i jest spowodowana kombinacją czynników. W rezultacie klienci otrzymują zindywidualizowaną opiekę w odpowiedzi na ich zdrowie.
Dietetyk to specjalista zajmujący się żywieniem człowieka w zdrowiu i chorobie, przy czym żywieniem osób chorych coraz częściej zajmuje się dietetyk kliniczny. W gestii dietetyka ogólnego pozostaje żywienie osób zdrowych, edukacja żywieniowa oraz profilaktyka. Do głównych zadań dietetyka należy układanie planów żywieniowych uwzględniających zapotrzebowanie organizmu na konkretne składniki odżywcze.
Czym zajmuje się dietetyk kliniczny?
Dietetyka kliniczna to specjalizacja wyodrębniona w obszarze dietetyki ogólnej, zajmująca się leczeniem człowieka chorego. Dietetyk kliniczny posiada wiedzę o tym jak żywić pacjentów na różnych etapach choroby tak, żeby nie dopuścić do jej rozwoju lub zaostrzenia. Prowadzenie żywienia osób chorych wymaga kompleksowej i aktualnej wiedzy z różnych specjalizacji, dlatego dietetyk kliniczny często określany jest mianem specjalisty interdyscyplinarnego.
Do podstawowych zadań dietetyka należy:

  • określanie wpływu składników pokarmowych na działanie organizmu człowieka,
  • badanie produktów spożywczych,
  • ocena wzajemnego wpływu produktów żywnościowych i leków stosowanych przy różnego rodzaju schorzeniach,
  • ustalanie indywidualnych i grupowych planów żywienia,
  • opracowywanie metod leczenia zaburzeń żywieniowych,
  • profilaktyka prawidłowego odżywiania.


Pacjenci korzystający z pomocy dietetycznej Centrum Zdrowia mogą liczyć na indywidualną opiekę dietetyczną uwzględniającą ich stan zdrowia oraz wszystkie inne cechy determinujące zapotrzebowanie organizmu na konkretne substancje odżywcze wynikające z ich indywidualnych predyspozycji.