GENERATOR RIFE'A

Prowadzimy jedną z najlepszych i najbardziej skutecznych nieinwazyjnych terapii boreliozy na świecie. Nasza firma jest jedną z najbardziej innowacyjnych na Śląsku. Posiadamy obszerną i wszechstronną bazę wiedzy pozyskaną m.in. ze światowych źródeł. Współpracujemy z lekarzami
i naukowcami. Nasza praktyka opiera się głównie na przeprowadzonych badaniach naukowych. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz doświadczeni terapeuci pozwolą ocenić dokładnie stadium choroby. W celu umówienia się na wizytę należy skontaktować się z naszym ośrodkiem pod numerem telefonu: 570 569 068.

Co to jest generator plazmowy?

Royal Raymond Rife był twórcą rewolucyjnych do dzisiaj mikroskopów optycznych. Konstruował mikroskopy dające powiększenie większe od możliwości standardowych przyrządów optycznych, takie jakie udaje się uzyskać przy pomocy mikroskopów elektronowych. Artykuły  poświęcone jego pracom ukazywały się w wielu naukowych periodykach, takich jak na przykład Science oraz Journal of The Franklin Institute. Jednym z najważniejszych jego odkryć  było urządzenie  wykorzystujące zjawisko rezonansu. Urządzenie to było w stanie wywoływać głębokie zmiany fizjologiczne oraz zwalczać różne choroby, zarówno chroniczne, jak i infekcyjne. 
Komórki zbudowane są z wielu złożonych elementów. Każdy wirus, bakteria czy inny patogen posiadają swoją własną częstotliwość. Dr Rife odkrył, że kiedy komórka lub pewna jej część poddawana jest działaniu energii, z którą pozostaje w rezonansie, energia ta zostaje wchłonięta przez będącą w rezonansie strukturę komórki. Ta zaabsorbowana energia może być z kolei użyta do pobudzenia komórki lub wypromieniowana w postaci ciepła bądź wibracji danej struktury. 

 Dr. Rife Zaobserwował że  chorobotwórcze organizmy można zniszczyć za pomocą urządzenia do napromieniowania ich wiązką o tej samej częstotliwości na której żyją. Urządzenie, którego działanie polega na oczyszczaniu organizmu z krętków, wirusów, bakterii, pleśni, grzybów, tasiemców, obleńców, pierwotniaków, przywr.

To właśnie one są odpowiedzialne za przewlekłe schorzenia (np. boreliozę) oraz choroby cywilizacyjne. Generator plazmowy w trakcie pracy emituje fale o częstotliwościach dopasowanych do danego patogenu. Działanie to prowadzi do wprawienia ich w drgania, a następnie do rozpadu patogenów, czyli ich zniszczenia. Generator plazmowy jest bezinwazyjną metodą leczenia, znaną i szanowaną na całym świecie.

Jeden z najlepszych generatorów, w który wyposażone jest Centrum Zdrowia charakteryzują następujące właściwości:

 • PEMF (pulsujące pole elektromagnetyczne)
 • Ultradźwiękowe
 • Zakres częstotliwości: 100 kHz – 3,5 MHz
 • Jest to jak dotąd jedyne urządzenie, o jakim wiemy będące w stanie przenosić częstotliwości do 3 500 000 Hz (3.5 MHz) Wszystkie składniki użyte do budowy urządzenia, w tym wytrzymała obudowa i obwody wewnętrzne, są jakości typowej dla wysokiej klasy sprzętu wojskowego. Czyni to urządzenie wyjątkowo odpowiednim i bezpiecznym do wymagających zastosowań klinicznych, badawczych, jak również codziennego użycia.
 • Generator plazmowy Rife’a zbudowano, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, należy jednak zaznaczyć, że nie istnieje magiczne panaceum działające zawsze, na wszystko i na każdego. Większość osób pozytywnie reaguje na sesje urządzeniem Rife’a, metoda ma bardzo wysoką skuteczność sięgającą 90%. Wynika to wyłącznie z indywidualnych predyspozycji organizmu.

 

Jak wygląda terapia?

Terapia za pomocą generatora plazmowego zawsze dobierana jest indywidualnie. Zabiegi powinny odbywać się dwa razy w tygodniu, aby zachować optymalny efekt. Zabiegi są bezinwazyjne oraz bezbolesne, mają miejsce pod czujnym okiem wyszkolonej kadry.

Centrum Zdrowia w największym stopniu angażuje się w osiągnięcie przez pacjenta całkowitego zdrowia. Terapie dobierane są po przeprowadzonym wywiadzie i wstępnych badaniach. Pracownicy każdego pacjenta traktują indywidualnie, dobierając najlepszą metodę leczenia.

Czy terapia generatorem plazmowym jest skuteczna?

Generator plazmowy budowany jest w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki. Wieloletnie badania twórcy projektu jego budowy oraz następnie szeregu lekarzy, także potwierdzają tę skuteczność. Ze względu na to, iż generator działa równocześnie na cały organizm, liczba osób wyleczonych tą metodą jest imponująca. Aktualnie można szacować, iż jest to powyżej 90% osób poddanych działaniu fal elekromagnetycznych. Powodzenie terapii jest zależne jedynie od indywidualnych predyspozycji organizmu.

Potwierdzeniem działania generatora plazmowego są także reakcje Herxheimera, które w szczególności dotyczą osób chorych na boreliozę. Dochodzi do nich w sytuacji, gdy z rozbitych patogenów, zostaje wydzielona toksyna. Objawy takie jak dreszcze, gorączka, bóle pojawiają się wtedy, gdy narządy nie nadążają wydalać wspomnianych toksyn. Reakcja tego typu jest całkowicie naturalna i daje potwierdzenie, iż terapia jest skuteczna, a patogeny ulegają zniszczeniu. Reakcje Xerxheimera są także kwestią indywidualną i zależą od organizmu. U jednych osób występują już w trakcie zabiegów, a u innych po lub nawet w ogóle.

Centrum Zdrowia i Masaży ma wieloletnie doświadczenie oraz cieszy się licznymi pozytywnymi opiniami zadowolonych klientów. Wielu z nich ceni sobie terapię generatorem plazmowym jako jedyny sposób, jaki pomógł im pokonać chorobę. Po zabiegach wreszcie przestali odczuwać skutki choroby uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie, często towarzyszące im przez wiele lat.

Czy istnieją przeciwwskazania do leczenia generatorem plazmowym?
Są sytuacje, które wykluczają wykorzystanie tej metody leczenia. Zalicza się do nich:

 • Nowotwory łagodne i złośliwe
 • Ciąża (w szczególności pierwsze trzy miesiące)
 • Wszczepiony rozrusznik serca, niewydolność czynności serca, zawał mięśnia sercowego do 3 miesięcy po.
 • Uszkodzenia i choroby skóry w miejscach elektrostymulacji
 • Indywidualna nietolerancja prądu elektrycznego
 • Ostre infekcje i stany podwyższonej temperatury niewiadomego pochodzenia
 • Infekcje przewlekłe i stany zaostrzenia chorób takich jak: gruźlica, bruceloza
 • Pneumoskeroza ze skłonnością do krwawień
 • Zakrzepice żylne i zatory w stanie ostrym
 • Zaburzenia krzepliwości krwi, plamica i inne stany związane z krwawieniem.

Przykłady z medycyny

Doniosłe odkrycie dokonane w roku 1990 w Albert Einstein College of Medicine (Kolegium Medyczne im. Alberta Einsteina) w Nowym Jorku mówi, że prąd o znikomym natężeniu (50-100 mikroamperów) może zmodyfikować zewnętrzną, proteinową  warstwę czułych na elektryczność wrusów , bakterii , grzybów i pleśni , znajdujących się na płytce Petriego lub we krwi. Te bardzo łagodne elektryzowanie krwi nie zabija żadnych patogenów oraz krwinek. Drobne prądy zmieniają i blokują zdolność zewnętrznej białkowej powłoki patogena do modyfikacji w wyniku czego patogen zostaje unieszkodliwiony a następnie wydalony z organizmu. 

Przy przepływie wyżej wymienionego prądu nie ma znanych skutków uboczych , a stosowane tu natężenia prądu są znacznie mniejsze od tego, jakie instytucje medyczne aprobują jako dopuszczalne do stosowania w elektronicznych uśmierza czach bólu, stymulatorach serca i mięśni , które używane są od lat.

W książce „ Nowoczesna Elektroterapia „ pod redakcją Andrzeja Franka ( wyd. Śląska Akademia Medyczna Katowice 2001 recenzent prof. Tadusz Mika) podaje się przykłady w której w przebiegu leczniczym stosowali  oni wzorem amerykańskich badaczy podwójne impulsy monofagowe o napięciu 100 V  i częstotliwośći 100 Hz. 

Wykorzystywana częstotliwość służyła do wyleczenia ran zakażonymi rodzajami gronkowców czy pałęczką ropy błękitnej, w której rezultaty wykorzystanej częstototliwośći okazały się skuteczne w 90 % przypadków.

Współcześnie

W obecnym czasach w szerokim zakresie wykorzystujemy fale elektromagnetyczne , jak choćby promienie rentgenowskie do diagnostyki i prąd elektryczny , zarówno stały jak i o przebiegu różnych częstotliwości 

Elektroterapia ma zastosowanie w :

 • Rehabilitacja
 • Neurologia
 • Dermatologia
 • Ginekologia
 • Ortopedia
 • Kosmetyka
 • Medycyna sportowa