GRZYBICA

Czym jest grzybica?

Narażenie ludzi na pleśnie, mikotoksyny i budynki uszkodzone przez wodę może powodować objawy neurologiczne i neuropsychiatryczne.
Wiele z tych cech klinicznych może częściowo naśladować lub być podobne do klasycznych zaburzeń neurologicznych, w tym zespołów bólowych,
zaburzeń ruchowych, majaczenia, demencji oraz zaburzeń równowagi i koordynacji. W niektórych przypadkach konwencjonalne podejście zawodzi;
dlatego w takich przypadkach konieczne jest zastosowanie protokołów przeciwgrzybicznych opierających się na odpowiednio dobranej suplementacji
z zastosowaniem generatora plazmowego.