HIPERTERMIA

Indukowana hipertermia to bezpieczne dostarczanie wyższych temperatur do organizmu lub krwi, co pozwala organizmowi na wywołanie reakcji na sztuczną gorączkę. Sztuczna gorączka aktywuje szlaki zapalne, cytokiny i inne markery stanu zapalnego, które indukują uwalnianie białek szoku cieplnego, głównego czynnika w walce z bakteriami.

Istnieją różne sposoby wywoływania indukowanej hipertermii, niektóre są wywoływane przez substancje egzogenne, podobne do toksyn, lub w całej kombinacji środków utleniających, takich jak światło UV. Inne wiążą się z podniesieniem temperatury całego ciała, z których wszystkie proliferują uwalnianie czynników szoku cieplnego. Wśród niektórych jego funkcji jest aktywacja wielu członków grup, które pełnią funkcję opiekuńczą poprzez stabilizację nowych białek w celu zapewnienia prawidłowego fałdowania lub pomagając w ponownym fałdowaniu białek, które zostały uszkodzone przez stres komórkowy. Inne bardziej specyficzne opiekuńcze aktywują specyficzne komórki immunologiczne, które zwalczają infekcję.