VOLL VEGA TEST

W 1954 roku R. Voll odkrył fenomen indywidualnego „testowania elektropunkturowego” medykamentów i innych specyfików. W latach 1955-1956 R. Voll założył „Stowarzyszenie elektropunktury KuF”, później przemianowane na „Międzynarodowe towarzystwo elektroakupunktury”, a po rozłamie w jego szeregach w 1959 roku na „Międzynarodowe towarzystwo elektroakupunktury metodą Volla” (1961r.). W tym czasie Voll uzasadnia naukowo elektroakupunkturę jako nową metodę terapeutyczną, opracowuje teorię współzależności BAP i narządów wewnętrznych z tkankami człowieka, wprowadza do metody elektroakupunkturowej diagnostyki sposób indywidualnego doboru farmaceutyków i innych specyfików.

Historia powstania metody elektropunkturowej diagnostyki metodą Reinharda Volla (EAV)

Obecnie szczególne zainteresowanie wywołuje metoda elektroakupunkturowej diagnostyki i terapii, wprowadzonej do medycyny w 1953 roku przez doktora medycyny Reinholda Volla.

Doktor R. Voll był niemieckim naukowcem, badaczem i lekarzem. Zaproponowana przez Volla metoda diagnostyczna przewyższyła jakościowo wszystkie poprzednie metody diagnostyczne.

Oto jakie były początki:

W 1796 r. Anglik Perkins zaproponował by wykorzystać elektryczność statyczną do wzmocnienia efektu klasycznej akupunktury.

W 1825 r. francuski lekarz Sarlandjer napisał książkę „Wykład o elektroakupunkturze, moksie i akupunkturze”(medycynie japońskiej). Sarlandjer doprowadzał do tkwiących w ciele igieł ładunek elektryczny. Był on autorem idei elektrycznej analgetyki igłowej (elektroigłoanalgezji).

Reinhard Voll (R. Voll, 1909-1988) urodził się 17 lutego 19O9 r. w Berlinie. Po ukończeniu gimnazjum w 1927 r. zdaje na wydział architektoniczny Sztutgartskiej Wyższej Uczelni Technicznej. Pod wpływem tragicznej śmierci swojego ojca, (ojciec umiera na raka) postanawia całkowicie poświęcić się medycynie. W 1930 r. dostaje się na wydział medyczny najstarszego w Niemczech Uniwersytetu w Tübingen, po ukończeniu którego w 1935 r. broni doktorat w Instytucie medycyny tropikalnej.

 

„Za szczególne zasługi wobec cierpiącej ludzkości oraz opracowanie metody diagnostyki i terapii elektroakupunkturowej” w 1966 roku R. Voll został uhonorowany złotym medalem przez Papieża Pawła VI a w 1974r. nagrodą RFN- medalem Gufalanda.

Swą działalność w charakterze lekarza R. Voll rozpoczął od specjalizacji w Instytucie medycyny sportowej przy Uniwersytecie w Hamburgu (1935-1938). Od roku 1939 do 1953 roku R. Voll zajmował się kwestiami organizacyjnymi profilaktyki pediatrycznej i stomatologicznej.

W latach 40. XX wieku francuski specjalista w dziedzinie akupunktury doktor Roger de La Fuye połączył igły z urządzeniem elektrycznym (diatermopunktatorem) w celu wykorzystania prądu diatermicznego w charakterze dodatkowego oddziaływania terapeutycznego na określone punkty skóry.

W 1952 roku Walter Schmidt z Dachau analizując aktywne biologicznie punkty (BAP) przy pomocy prądu zmiennego i stałego odkrył, że przy upośledzeniu narządu przewodnictwo na początku zwiększało się, a następnie wskazanie urządzenia malało. W ten sposób odkryty został fenomen „opadania wskazówki”.

Od 1953 roku R. Voll wspólnie z inżynierem F. Wernerem opracowywał nowe metody diagnostyki i terapii elektroakupunkturą, które skutecznie stosował w swej praktyce klinicznej.

Urządzenie do pomiarów elektroakupunkturowych zostało zbudowane na zamówienie doktora Schicka (Sztutgart) i przekazane R. Vollowi oraz 
Wernerowi, którzy przerobili je na aparat początkowo nazwany „elektropunkterem” a po proteście Rogera de La Fuye „KuF- Universal-diaterapunkter”.

W 1954 roku R. Voll odkrył fenomen indywidualnego „testowania elektropunkturowego” medykamentów i innych specyfików. W latach 1955-1956 R. Voll założył „Stowarzyszenie elektropunktury KuF”, później przemianowane na „Międzynarodowe towarzystwo elektroakupunktury”, a po rozłamie w jego szeregach w 1959 roku na „Międzynarodowe towarzystwo elektroakupunktury metodą Volla” (1961r.). W tym czasie Voll uzasadnia naukowo elektroakupunkturę jako nową metodę terapeutyczną, opracowuje teorię współzależności BAP i narządów wewnętrznych z tkankami człowieka, wprowadza do metody elektroakupunkturowej diagnostyki sposób indywidualnego doboru farmaceutyków i innych specyfików.

„Za szczególne zasługi wobec cierpiącej ludzkości oraz opracowanie metody diagnostyki i terapii elektroakupunkturowej” w 1966 roku R. Voll został uhonorowany złotym medalem przez Papieża Pawła VI a w 1974r. nagrodą RFN- medalem Gufalanda. W 1979 roku R. Voll zostaje honorowym prezesem założonego przez siebie „Międzynarodowego Towarzystwa Elektroakupunktury”, rozwija działalność w Centralnym Związku Lekarzy i Niemieckim Towarzystwie Akupunktury.

Metoda pozwala na diagnozowanie wykrycie zaburzenia zanim wywoła ona objawy kliniczne a potem ją odpowiednio leczyć. Jest to metoda nieinwazyjna. Diagnozowanie odbywa się bez naruszania powłoki skórnej pacjenta, nie ma potrzeby naświetlania go promieniami Rentgena ani zmuszania do połykania sondy.

W czasie swej praktyki R. Voll napisał i opublikował ponad 1400 prac naukowych, atlasów i podręczników z zakresu diagnostyki i terapii elektroakupunkturowej. Metoda elektroakupunktury dr Volla (EAV) jest obecnie stosowana w 34 krajach, w tym w Ameryce północnej i południowej, Europie wschodniej i zachodniej, Skandynawii, Australii, Indiach i Chinach. Międzynarodowe Towarzystwo Elektroakupunktury metodą Volla zrzesza obecnie ponad 30 000 lekarzy różnych specjalizacji, którzy wykorzystując tę metodę rozwijają ją i udoskonalają. Po długim okresie sceptycyzmu z jakim traktowano elektroakupunkturę Volla i przeprowadzeniu wielu badań klinicznych, zyskała ona prawo stosowania w praktyce klinicznej również na terenie ZSRR (Rozporządzenie Rady Ministrów ZSRR nr 0211 z 6 kwietnia 1989 roku).

Możliwości diagnostyczne

Metoda diagnostyki elektroakupunkturowej Volla pozwala ocenić stopień równowagi w obwodzie drgań elektrycznych wytwarzanych przez narządy i tkanki. Wartość napięcia prądu stałego podczas badania diagnostycznego punktów meridianów za pomocą urządzenia Volla nie przewyższa naturalnych dla organizmu wielkości sygnałów w organizmie.

EAV powinna być pojmowana przez lekarzy jako uzupełnienie medycyny klinicznej w dziedzinie diagnostyki i terapii nie zaś jako coś, co miałoby ją zastąpić.

Zasadniczą cechą odróżniającą diagnostykę elektroakupunkturalną od innych metod jest zastosowanie specjalnie dla niej opracowanego osprzętu i sposób nacisku aktywną elektrodą na BAP. Voll odkrył i opisał dziesiątki nowych punktów diagnostycznych umieszczonych na 12 tradycyjnych i 8 odkrytych i opisanych przez niego kanałach (meridianach).

W klasycznej wersji diagnostyki Volla oznaczane są parametry pochodzące z ponad 1000 punktów umieszczonych na rękach, nogach, tułowiu i głowie pacjenta.

Jak już wspomniano, w rezultacie otrzymujemy masę wiarygodnych danych obejmujących praktycznie wszystkie niemające anatomicznego substratu funkcje wszystkich narządów oceniane nie tylko jakościowo (norma/nadczynność/niedoczynność) ale i ilościowo.

Diagnostyka Volla jest niezwykle czuła i może zarejestrować nawet nieznaczne odchylenia czynności od normy a co za tym idzie wykryć chorobę na długo przed wystąpieniem objawów klinicznych i sporządzić pełną diagnozę czynnościową a czasem i kliniczną!

Dodatkowo za pomocą testowania substancji (medykamentów, leków, kosmetyków) można dobrać preparat niewywołujący reakcji alergicznej i efektów ubocznych, lecz zapewniający maksymalny skutek terapeutyczny u konkretnego pacjenta.

 

Możliwości EAV:

 • określenie stanu czynności narządów i układów związanych z BAP i aktywnymi biologicznie strefami (BAS);
 • trafna interpretacja niejasnych klinicznie przypadków
 • diagnostyka przedkliniczna. Wykrycie latentnych (ukrytych) ognisk infekcji i określenie ich wpływu na organizm
 • możliwość określenia etiologii choroby za pomocą testowania
 • indywidualny dobór lekarstw i suplementów diety bez konieczności wprowadzania ich do organizmu
 • testowanie alergenów, pokarmów i kosmetyków
 • wykrycie negatywnego działania patogenów (radionuklidów, pestycydów i innych), które są niewykrywalne w przebiegu badań kliniczno-laboratoryjnych
 • kontrola efektywności stosowanych w leczeniu i profilaktyce środkówKoncepcja meridianów

Inaczej koncepcja kanałów, linii, południków. Koncepcja ta jest ściśle związana z teorią Yin-Yang i z koncepcją przepływu energii. Zgodnie z tą koncepcją każdy narząd posiada własny meridian, wzdłuż którego krąży uniwersalna energia Chi, i za pośrednictwem którego powiązany jest z powierzchnią skóry i innymi narządami.

na rysunkach: Klasyczny układ meridianów

Nazwy meridianów i ich oznaczenia międzynarodowe

 

1

Płuca

P

2

Jelito grube

Gi

3

Żołądek

E

4

Śledziona – trzustka

RP

5

Serce

C

6

Jelito cienkie

IG

7

Pęcherz moczowy

V

8

Nerki

R

9

Osierdzie

MC

10

Potrójny ogrzewacz

TR

11

Pęcherzyk żółciowy

VB

12

Wątroba

F

13

Tylno-środkowy

T (VG)

14

Przednio-środkowy

I (VC)

Poza wskazanymi meridianami występują jeszcze meridiany:

 • układ limfatyczny (Ly),
 • zwyrodnienia nerwowego (Nd),
 • alergia (Al),
 • zwyrodnienie nabłonkowo-miąższowe (Pd),
 • zwyrodnienie stawów (Ad),
 • zwyrodnienie tkanki łącznej (Cd),
 • zwyrodnienie skóry (S),
 • zwyrodnienie tłuszczowe (Fd).


Meridiany te zostały opisane przez Volla w 1962 roku.Vega-test

W ciągu ostatnich dziesięcioleci pojawiły się nowe metody diagnostyki elektroakupunkturowej, które popchnęły do przodu rozwój metody Volla jako takiej. Jednym z osiągnięć w tej dziedzinie stał się Wegetatywny Test Rezonansowy (WRT, Vega – test). Tak samo jak w klasycznej metodzie Volla, wykorzystuje się w nim porównanie zmian przewodzenia elektrycznego na punktach pomiaru ze stanem organizmu, lecz na innej podstawie metodycznej. W WRT istotne jest teoretyczne założenie, że w sensie czynnościowym organizm człowieka stanowi całokształt wielu procesów cyklicznych, które w sposób harmonijny i zsynchronizowany zgodnie współdziałają ze sobą i decydują o homeostazie (wewnętrznej stałości środowiska) organizmu jako całości. W zarządzaniu homeostazą kluczową rolę odgrywa wegetatywny układ nerwowy, który pełni jednocześnie funkcję zarządzania i interpretacji wszystkich sygnałów informacyjnych (w tym także elektromagnetycznych) wewnątrz organizmu. Odwołując się do wegetatywnego układu nerwowego (jako „szkieletu” informacyjno – energetycznego albo modelu organizmu w ogóle), można uchwycić jego odpowiedź na oddziaływanie drgań nieobojętnych dla organizmu. Odpowiedź ta występuje w postaci zjawiska rezonansu.

Rezonans to gwałtowne zwiększenie (lub zmniejszenie) amplitudy drgań przy zbieżności częstotliwości obwodu zewnętrznego i wewnętrznego. Dlatego też, zmierzywszy wskaźnik przewodnictwa elektrycznego na punkcie pomiaru i następnie włączając do obwodu pomiaru preparaty testowe o różnym znaczeniu, rejestruje się zmiany przewodnictwa elektrycznego w tym punkcie z podłączonym określonym preparatem i wyciąga wnioski co do obecności lub braku jakiegoś procesu lub zjawiska w organizmie. W WRT jeden jedyny reprezentatywny (częściej nazywany powtarzalnym) punkt pomiaru jest wirtualnym modelem całego organizmu i każdy testowany na nim obiekt nabiera globalnego znaczenia w kontekście informacyjno – falowego kontinuum organizmu.

WRT został opracowany w Niemczech przez lekarza Helmuta Schimmela w roku 1978. U jego podstaw leżą metody diagnostyki elektroakupunkturowej R. Volla i czynnościowej diagnostyki bioelektronowej W. Schmidta i H. Pflauma. Wdrażaniem metody WRT do praktyki klinicznej od 1978 roku zajmuje się z firma «VEGA (Niemcy)» , która opracowała pierwsze aparaty nazwane «VEGA-TEST», umożliwiające pomiar BAP tą metodą. Ponad 15-letnie badania doktora Schimmela i jego zwolenników zmieniły tę metodę w nadzwyczaj skuteczny sposób diagnozowania przede wszystkim dzięki wykorzystaniu kaset (fiolek) z niosącymi największy ładunek informacji dla tej metody preparatami do testowania. Współczesne rozwiązania inżynieryjno-techniczne pozwalają ściśle połączyć obie metody – metodę Volla i Vega- test, ponieważ obie te metody w niezastąpiony sposób nawzajem się uzupełniają. 

Możliwośći urządzenia pozwalają na:

Przeprowadzanie testów: tematycznych, syndromatycznych, nozologicznych i miejscowych
Sprawdzenie obciążeń pasożytami, grzybami, bakteriami, wirusami oraz obciążeń geopatycznych, radioaktywnych, elektromagnetycznych, metalami ciężkimi
Sprawdzenie niedoborów i nadmiarów minerałów, witamin
Sprawdzenie tolerancji na antygeny pyłkowe, pokarmowe, substancje chemiczne i preparaty

EKSPRESS TEST

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Wraz z programem komputerowym zawiera ekspresową metodę testowania. Na określonych obszarach skóry czoła, dłoni i stóp, mocowane jest sześć elektrod i z ich pomocą w ciągu 3 minut urządzenie rejestruje przewodność elektryczną prądu stałego o niskiej intensywności. Parametry wykresów podczas przeprowadzania kilkudziesięciu pomiarów, porównywane są ze wzorcowymi wykresami, które opracowywane są indywidualnie dla osoby testowanej z uwzględnieniem szczegółowych jego regulacji wegetatywnej (tryb pomiarów kontrolnych oraz wzorcowania).
Pomiar następnie przetwarzany jest przez wbudowany w urządzenie układ scalony, który podaje wynik w jednostkach umownych.

Wizyta

Wizyta następuje po telefonicznej rejestracji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10- 19, w soboty w godzinach 10- 14 ) Przewidywany czas trwania pierwszej wizyty diagnostycznej wynosi do 2 godzin przy wykonaniu wszystkich metod diagnostycznych : Diagnostyki Segmentarnej Expres, Diagnostyki Metodą Volla (EAV, EDT) , Diagnostyki Vega test ( test obciążeń organizmu ).

Lub ok. 1 godzinę w przypadku pojedynczej diagnostyki.

Po przeprowadzonym postępowaniu diagnostycznym zostanie wydany komputerowy wydruk ze szczegółową analizą i zaproponowane zostaną dalsze metody kuracji :

Zalecenie przed badaniem

 • 3 godziny przed diagnostyką nie należy spożywać kawy, herbaty , napojów gazowanych, palić papierosów, spożywać czekolady, cytrusów, ostrych potraw
 • na dwa dni przed badaniem nie spożywać alkoholu
 • przed samym badaniem zaleca się zdjęcie biżuterii i oddalenie od urządzeń będących źródłem pola elektromagnetycznego (telefon, komputer)


PRZECIWWSKAZANIA DIAGNOSTYCZNE (DOTYCZĄ RÓWNIEŻ TERAPII )

 • Nowotwory łagodne i złośliwe
 • Ciąża
 • Wszczepiony rozrusznik serca, niewydolność czynności serca, zawał mięśnia sercowego do 3 miesięcy po.
 • Uszkodzenia i choroby skóry w miejscach elektrostymulacji
 • Indywidualna nietolerancja prądu elektrycznego
 • Ostre infekcje i stany podwyższonej temperatury niewiadomego pochodzenia
 • Infekcje przewlekłe i stany zaostrzenia chorób takich jak : gruźlica, bruceloza
 • Pneumoskeroza ze skłonnością do krwawień
 • Zakrzepice żylne i zatory w stanie ostrym
 • Zaburzenia krzepliwości krwi , plamica i inne stany związane z krwawieniem

Więcej informacji oraz rejestracja : 570 069 058