UVBI

Biomolekularne mechanizmy działania promieniowania ultrafioletowego (UVBI)
UVBI to metoda oddziaływania na krew kwantami światła z ultrafioletowej części widma. Metoda jest stosowana w medycynie od ponad 80 lat.

Biologiczne działanie promieniowania ultrafioletowego (UVR) wynika ze zdolności cząsteczek substancji tworzących komórki organizmów żywych do pochłaniania kwantów promieniowania, a w efekcie do udziału w różnych reakcjach fotochemicznych, które zmieniają ich strukturę i funkcje. Mechanizm działania napromieniowanej krwi na człowieka jest złożony i różnorodny. Do tej pory nie ma jednolitej teorii na temat wpływu UVR na organizm człowieka, wraz z tym naukowcy udowodnili, że pod wpływem UVR działanie bakteriobójcze krwi oraz inaktywowanych substancji toksycznych i enzymów jest gwałtownie zwiększone przez ich utlenianie. W drugim etapie w napromienianej krwi aktywowana jest funkcja komórek krwi, które uwalniają dużą liczbę niespecyficznych czynników odporności. Pod wpływem energii kwantowej na powierzchni erytrocytów powstają nowe środki powierzchniowo czynne, które zmieniają ładunek elektryczny na błonie, co zmniejsza lepkość krwi i zwiększa jej pojemność tlenową.

W terapeutycznym działaniu UVBI pewne miejsce należy do restrukturyzacji układu odpornościowego organizmu. Dobry efekt kliniczny stosowania UFOA wiąże się z poprawą mikrokrążenia poprzez zmniejszenie lepkości krwi, a także z oczyszczeniem naczyń krwionośnych ze złogów fibryny, co powoduje wzrost prędkości obwodowego przepływu krwi i poprawia dopływ tlenu do tkanek