Wsparcie emocjonalne

Obciążenie chorobami poznawczymi i neurologicznymi jest ogromne, a schorzenia te są złożone i wieloczynnikowe. Zaburzenia mózgu mogą być wywołane lub zaostrzone przez brak równowagi w innych układach organizmu i poprawione przez skupienie się na jelitach, hormonach, ekspozycji na toksyny, infekcje i inne.

  • Niepokój
  • Depresja
  • Stres
  • Problemy z uwagą i skupieniem
  • Przekwalifikowanie mózgu
  • Neuroplastyczność
  • Zaburzenia neurologiczne